emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 0/1

Wie zijn wij?Wij, Johanna Weurding en Manon Koster, zijn de leerkrachten in groep 0-1. Johanna werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Manon werkt op donderdag en vrijdag. We werken met veel plezier in deze heterogene instroomgroep en houden elkaar goed op de hoogte. We zijn na de zomervakantie gestart met 7 kinderen. Dit aantal "groeit" gedurende het schooljaar. We hebben het erg gezellig met elkaar want het is een heel lief en rustig groepje! 


Wat leren wij?Wij spelen zoveel mogelijk creatief in op deze eigenschappen. De doelen van de methode Kleuterplein lopen hierbij als een rode draad door onze lessen heen. Deze lessen zijn zo samengesteld dat ze goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Wij spelen zoveel mogelijk in op wat er bij de kinderen speelt. Door deze aansluiting beklijft informatie beter, omdat de kinderen zich persoonlijk aangesproken voelen. 
Net als in groep 1-2 wordt er met thema’s gewerkt. Deze hangen samen met de seizoenen, jaarfeesten en bijzondere gelegenheden. Ook onderwerpen die kinderen aanreiken, kunnen centraal staan. 
We besteden uiteraard ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. Als leidraad hanteren we hiervoor de methode ‘Kanjertraining’. Door de aangeboden structuur proberen we de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen met als doel hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten.
Ook coöperatief spelen en leren vinden wij van groot belang.
Kleuters ontwikkelen zich via het spelend leren, daarom staat spelen hoog in het vaandel in de kleutergroepen.
De kleuterjuffen hebben een nauwe samenwerking, waardoor er een goede doorlopende lijn is opgebouwd.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, wij horen het graag van u!
Een goede samenwerking met ouders vinden wij namelijk erg belangrijk.

Juf Johanna en Juf Manon
Groepsnieuws

Een fijne start van het nieuwe schooljaar!

13-09-2018
Zoals iedereen weet zijn we dit nieuwe schooljaar gestart in ons mooie, nieuwe schoolgebouw. Wat heerlijk om zo te mogen starten, zeker ook voor onze jongste kleuters! Wij genieten iedere dag van het frisse, nieuwe lokaal met de mooie (groeps)tafels en bankjes en stoelen. We hebben het heel gezellig met elkaar, het is een heel lief groepje van 8 kinderen. Er is dus volop ruimte om lekker te kunnen spelen!