emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 1/2

Wie zijn wij?

Wij zijn Ank Greiner en Marian de Jong. Ank werkt aan het begin van de week (maandag, dinsdag, woensdag) en de rest van de week is Marian er. 
 
Wat leren wij?
 
Kleuters leren door doen. Dit betekent dat spelen een belangrijk middel is om ervaringen op te doen en te leren. Via thema's uit het dagelijks leven (o.a seizoenen, feestdagen en bijzondere gelegenheden) sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Op deze manier zijn zij betrokken en willen ze erg graag leren. Wij gebruikende lesmethode Kleuterplein. Het individuele kind wordt nauwlettend gevolgd en begeleid. De ontwikkelingsgebieden die hiervoor gevolgd worden zijn:
 
De sociaal emotioneel ontwikkeling:
Kleuters zijn het centrum van hun eigenwereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervanuit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 beginnen kinderen beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Ze komen erachter dat iedereen anders is. De leerkracht stimuleert dit door met kleuterste praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen en door verhaaltjes.
Verder leren kinderen om gaan met conflicten, afspraken en regels. 
Naast de  sociaal-emotioneleontwikkeling zijn er nog 3 vakgebieden die belangrijk zijn en die wij als leerkrachten goed in de gaten houden.
 
Taalontwikkeling:
Taal is de basis voor al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.
In groep 1/2 leren we ook enkele lettersymbolen (her)kennen, zoals de M van Mama waarbij ook de klank wordt geleerd.(ontluikende geletterdheid)
 
Rekenontwikkeling:
Veel kleuters kunnen al getallen van 1 tot 12 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als je kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toe kent. In groep 1 en 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie.
Onderwerpen die aanbod komen zijn: tellentot 12, cijfers 1-12 herkennen en benoemen,besef van begrippen meer/minder –¬veel/ weinig – erbij/eraf – groter/kleiner –dikste/dunste – voor/naast/op,groepjes van 2 en 3 herkennen zonder tellen, kennismaken met seizoen, dagen vande week, vormen en kleuren.
 
De motoriek:
Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen.Gelukkig krijgen kleuters op school volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen. Kleutergym, buitenspelen en dans- en beweegspelletjes in de klas.
Kleuters zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de grove motoriek (rennen, hinkelen,huppelen, evenwicht bewaren), voor de fijne motoriek (kralen rijgen, potloodvasthouden) als voor de oog-handcoördinatie (sturen van een schaar, leggen vanpuzzelstukjes) een goede potloodgreep, schrijfpatronen overtrekken en schrijfbeweging maken vanuit de vingers.
 
Al deze ontwikkelingsgebieden worden spelenderwijs aangeboden, waarbij creativiteit, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken belangrijk zijn. Verschillende werkvormen en materialen bieden afwisseling en uitdaging om spelend te leren.

juf Ank en juf Marian

Groepsnieuws

We hebben nu een geweldige zandbak bij de school!

11-02-2018
Sindskort hebben we, vanwege de vernieuwbouw, een hele grote zandbak bij de school! Wat een feest voor de kinderen! We moeten nu wel extra goed stampen voordat we naar binnen gaan want er komt nu natuurlijk wel erg veel zand mee naar binnen...
Veel kinderen hebben gelukkig al extra laarzen en/of sloffen mee naar school.

Ssst..de tijger slaapt! Nationale Voorleesdagen in groep 1/2

11-02-2018
De Nationale Voorleesdagen waren van 24 januari t/m 3 februari. Dit jaar stond het prentenboek Sssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup centraal. Natuurlijk hebben wij daar op school ook extra aandacht aan besteed. We hebben een filmpje gekeken over tijgers, geknutseld over tijgers, bewogen als een tijger, door  hoepels gesprongen als een tijger etc. Iedere dag werd er ook extra veel voorgelezen, bij voorkeur uit de negen andere boeken die de Prentenboek Top Tien compleet maken.
Aan het eind van de Voorleesdagen kwamen de kinderen uit groep 5 voorlezen bij de kleuters, dit hadden ze vantevoren erg goed voorbereid en het verliep dan heel goed. De kleuters hebben er van genoten! De kinderen van groep 5 vonden het ook erg leuk om te doen, we hebben dan ook afgesproken dat groep 5 nog eens terugkomt om voor te lezen!   

bezoek boerderij fam. Emmens

10-02-2018
Op vrijdag 9 februari zijn we met de kinderen van groep 1/2 op bezoek geweest op de boerderij van de ouders van Geke. Daar kregen we uitleg van Geke haar moeder over de kalfjes, pinken, vaarsen en koeien. We konden zien en ervaren dat het voer dat ze kregen voor allemaal verschillend was. Geke haar vader beantwoordde de vragen die de kinderen stelden. Bijvoorbeeld: moet je ook als je jarig bent de koeien melken of ben je dan vrij?
Er was ook een pony die geaaid en gevoerd mocht worden. En veel ruimte om te spelen. We werden zelfs nog getrakteerd op drinken, koekjes en snoepjes. De kinderen, ouders en juf hebben erg genoten van het bezoek.
Fam. Emmens: ontzettend bedankt voor de geweldige ontvangst. En fijn dat er ouders waren die wilden rijden.