emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 1/2

Wie zijn wij?

Wij zijn Ank Greiner en Marian de Jong. Ank werkt aan het begin van de week (maandag, dinsdag, woensdag) en de rest van de week is Marian er. 
 
Wat leren wij?
 
Kleuters leren door doen. Dit betekent dat spelen een belangrijk middel is om ervaringen op te doen en te leren. Via thema's uit het dagelijks leven (o.a seizoenen, feestdagen en bijzondere gelegenheden) sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Op deze manier zijn zij betrokken en willen ze erg graag leren. Wij gebruikende lesmethode Kleuterplein. Het individuele kind wordt nauwlettend gevolgd en begeleid. De ontwikkelingsgebieden die hiervoor gevolgd worden zijn:
 
De sociaal emotioneel ontwikkeling:
Kleuters zijn het centrum van hun eigenwereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervanuit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 beginnen kinderen beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Ze komen erachter dat iedereen anders is. De leerkracht stimuleert dit door met kleuterste praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen en door verhaaltjes.
Verder leren kinderen om gaan met conflicten, afspraken en regels. 
Naast de  sociaal-emotioneleontwikkeling zijn er nog 3 vakgebieden die belangrijk zijn en die wij als leerkrachten goed in de gaten houden.
 
Taalontwikkeling:
Taal is de basis voor al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.
In groep 1/2 leren we ook enkele lettersymbolen (her)kennen, zoals de M van Mama waarbij ook de klank wordt geleerd.(ontluikende geletterdheid)
 
Rekenontwikkeling:
Veel kleuters kunnen al getallen van 1 tot 12 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als je kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toe kent. In groep 1 en 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie.
Onderwerpen die aanbod komen zijn: tellentot 12, cijfers 1-12 herkennen en benoemen,besef van begrippen meer/minder –¬veel/ weinig – erbij/eraf – groter/kleiner –dikste/dunste – voor/naast/op,groepjes van 2 en 3 herkennen zonder tellen, kennismaken met seizoen, dagen vande week, vormen en kleuren.
 
De motoriek:
Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen.Gelukkig krijgen kleuters op school volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen. Kleutergym, buitenspelen en dans- en beweegspelletjes in de klas.
Kleuters zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de grove motoriek (rennen, hinkelen,huppelen, evenwicht bewaren), voor de fijne motoriek (kralen rijgen, potloodvasthouden) als voor de oog-handcoördinatie (sturen van een schaar, leggen vanpuzzelstukjes) een goede potloodgreep, schrijfpatronen overtrekken en schrijfbeweging maken vanuit de vingers.
 
Al deze ontwikkelingsgebieden worden spelenderwijs aangeboden, waarbij creativiteit, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken belangrijk zijn. Verschillende werkvormen en materialen bieden afwisseling en uitdaging om spelend te leren.

juf Ank en juf Marian

Groepsnieuws

Groep 1 en 2 Verkeers Parcour

10-07-2018
Groep 1 en 2 hebben afgelopen weken in de les verkeer  les gehad met behulp van het Nijntje pakket.
Wat is er leuker om het dan ook nog in het echt te gaan oefenen.
Op het schoolplein werd door de VVT een heus parcour uitgezet.
Met een stoep, een weg, stoplichten en verkeersborden.
De klas werd in groepjes verdeeld . Elk groepje ging aan de slag met een situatie in het verkeer, wat rouleerde, zodat iedereen alles een keer ging oefenen.

* Over steken bij een zebrapad. 
* Oversteken bij en zebrapad met stoplicht.
* Een obstakel tegenkomen op de stoep. Vervolgens deze passeren via de  
  weg.
* Een auto, motor of bus spelen en op de weg verkeersborden en stoplichten
  tegen komen.

Het was een groot feest!!
Alle kinderen vonden het erg leuk en hebben vast wat opgestoken

Eerst goed naar links, dan naar rechts en vervolgens weer naar links kijken, voordat er wordt overgestoken blijft moeilijk !
Blijven oefenen dus,...…!


muziek en toneel

01-06-2018
In onze groep werken we met het thema muziek. We hebben een echte muziekwinkel waarin je allerlei muziekinstrumenten kunt uitproberen en samen muziek kunt maken. We werken vanuit het prentenboek "De beer en de piano" en verdienen elke dag wel een muzieknoot als we weer een les hebben gedaan.
We hebben al veel over muziekinstrumenten geleerd, over hoge en lage, lange en korte noten, over beroemd zijn en wat een "staande ovatie" is. Dat kregen Geke en haar gitaarjuf na hun optreden in onze groep. Ook hebben we meegezongen met een accordeon. We maken ook zelf muziekinstrumenten en in de bouwhoek werd al menig piano gebouwd. En het zou zomaar kunnen zijn dat er een groot componist uit onze groep zal voortkomen.....

Ook hebben we tussendoor nog toneelgespeeld onder leiding van Bert, docent van het ICO. De kinderen speelden ontzettend knap allerlei rollen en hadden er veel plezier in. Voor herhaling vatbaar!

workshops cultuur

26-04-2018
De groepen 1 tot en met 4 hadden deze ochtend 3 verschillende workshops met als thema "Verliefd in en op Drenthe." Aan de hand van een verhaal over de bekende schilder Taco Mesdag gingen de kinderen aan de slag. Zo werd er een workshop dans gegeven. Op verschillende muzieksoorten nodigde de docent de kinderen uit om te bewegen, dansen als een deftig persoon, het hooghouden van een "waterdruppel" op verschillende ritmes.
De tweede workshop die gevolgd werd was het maken van een schimmenspelverhaal. Achter een groot wit laken met daarachter een felle lamp speelden de kinderen een kort verhaaltje na. Ze gebruikten hun eigengemaakte poppen/dieren op een mooi potlood. Dit potlood kregen ze als cadeautje mee naar huis zodat ze er thuis verder mee kunnen spelen.
De derde workshop was schilderen. De opdracht was: teken een landschap en je mag geen wit papier meer zien...Ze kregen de kleuren rood, geel, groen, blauw en bruin.
Vooral voor de jongsten was dit best een pittige klus, maar de resultaten mogen er zijn! Ware kunstwerken hangen nu in de groepen 1 tot en met 4.
Iedereen heeft genoten van deze geslaagde cultuurochtend.