emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 1/2

Wie zijn wij?

Wij zijn Ank Greiner en Marian de Jong. Ank werkt aan het begin van de week (maandag, dinsdag, woensdag) en de rest van de week is Marian er. 
 
Wat leren wij?
 
Kleuters leren door doen. Dit betekent dat spelen een belangrijk middel is om ervaringen op te doen en te leren. Via thema's uit het dagelijks leven (o.a seizoenen, feestdagen en bijzondere gelegenheden) sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Op deze manier zijn zij betrokken en willen ze erg graag leren. Wij gebruikende lesmethode Kleuterplein. Het individuele kind wordt nauwlettend gevolgd en begeleid. De ontwikkelingsgebieden die hiervoor gevolgd worden zijn:
 
De sociaal emotioneel ontwikkeling:
Kleuters zijn het centrum van hun eigenwereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervanuit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 beginnen kinderen beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Ze komen erachter dat iedereen anders is. De leerkracht stimuleert dit door met kleuterste praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen en door verhaaltjes.
Verder leren kinderen om gaan met conflicten, afspraken en regels. 
Naast de  sociaal-emotioneleontwikkeling zijn er nog 3 vakgebieden die belangrijk zijn en die wij als leerkrachten goed in de gaten houden.
 
Taalontwikkeling:
Taal is de basis voor al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.
In groep 1/2 leren we ook enkele lettersymbolen (her)kennen, zoals de M van Mama waarbij ook de klank wordt geleerd.(ontluikende geletterdheid)
 
Rekenontwikkeling:
Veel kleuters kunnen al getallen van 1 tot 12 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als je kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toe kent. In groep 1 en 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie.
Onderwerpen die aanbod komen zijn: tellentot 12, cijfers 1-12 herkennen en benoemen,besef van begrippen meer/minder –¬veel/ weinig – erbij/eraf – groter/kleiner –dikste/dunste – voor/naast/op,groepjes van 2 en 3 herkennen zonder tellen, kennismaken met seizoen, dagen vande week, vormen en kleuren.
 
De motoriek:
Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen.Gelukkig krijgen kleuters op school volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen. Kleutergym, buitenspelen en dans- en beweegspelletjes in de klas.
Kleuters zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de grove motoriek (rennen, hinkelen,huppelen, evenwicht bewaren), voor de fijne motoriek (kralen rijgen, potloodvasthouden) als voor de oog-handcoördinatie (sturen van een schaar, leggen vanpuzzelstukjes) een goede potloodgreep, schrijfpatronen overtrekken en schrijfbeweging maken vanuit de vingers.
 
Al deze ontwikkelingsgebieden worden spelenderwijs aangeboden, waarbij creativiteit, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken belangrijk zijn. Verschillende werkvormen en materialen bieden afwisseling en uitdaging om spelend te leren.

juf Ank en juf Marian

Groepsnieuws

project "bouwen" in groep 1/2

18-03-2018
In groep 1/2 wordt al twee weken gewerkt aan het project "bouwen en wonen"
In de bouwhoek, met duplo en magnetics, op allerlei manieren worden er prachtige bouwwerken gemaakt. We leren wat er allemaal op een bouwplaats gebeurt en welke materialen er gebruikt worden. Het was erg leuk om dit ook in het echt te zien bij een bezoek aan de bouwplaats van onze nieuwe school. Ook mogen we met alle kleuters op bezoek bij het bouwbedrijf van de opa en oma van Thijs en Joost. 


Bouwproject

14-03-2018
De kinderen werken enthousiast aan het project bouwen. Bij dit project hoort ook een bezoek aan de vernieuwbouw van de school. Alle groepen hebben inmiddels een rondleiding gehad. De mensen van de bouw hebben de kinderen van alles laten zien en veel uitgelegd.
 Voor een impressie zie Foto's.

We hebben nu een geweldige zandbak bij de school!

11-02-2018
Sindskort hebben we, vanwege de vernieuwbouw, een hele grote zandbak bij de school! Wat een feest voor de kinderen! We moeten nu wel extra goed stampen voordat we naar binnen gaan want er komt nu natuurlijk wel erg veel zand mee naar binnen...
Veel kinderen hebben gelukkig al extra laarzen en/of sloffen mee naar school.