We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 3

Groep 3 is een gezellige groep van 17 leerlingen. Op maandag en dinsdag werkt juf Roely Jans en op woensdag t/m vrijdag werkt juf Johanna Weurding.
In groep 3 staat het lezen centraal. Van enkele letters herkennen, kunnen de kinderen voordat je het weet woordjes van 3 letters lezen. Eerst nog letter voor letter, daarna steeds meer zoemend en vlot! Het eerste half jaar zijn wij vooral bezig met het leren kennen van alle letters en klanken. De tweede helft van het schooljaar gaan wij ook oefenen met het lezen op tempo. Wij gebruiken op school de “Veilig leren lezen kim-versie”. Belangrijk voor ouders om te weten is dat we niet meer spellend lezen/ hakken en plakken (:b-aa-s), maar we stimuleren de kinderen om zoemend te lezen (:baaaaaaas). Letters benoemen we zoals je ze uitspreekt; bij de klank.
Onze schrijfmethode “Pennenstreken” sluit volledig aan op Veilig Leren Lezen. In groep 3 leren de kinderen de cijfers 1 t/m 10 en alle schrijfletters in lusletters te schrijven. De kinderen schrijven met potlood.
Wij werken op school met de rekenmethode “De wereld in getallen”. In groep 3 leren de kinderen onder andere cijferschrijven, automatiseren, werken met een getallenlijn, optellen en aftrekken en splitsen. We gebruiken zoveel mogelijk concrete materialen en hulpmiddelen. Ook rekenen we met geld; we oefenen met gepast betalen en teruggeven met muntgeld en biljetten van 5 en 10 euro. Klokkijken komt ook aan de orde; de hele en halve uren analoog +digitaal. De dagen en maanden worden geïntroduceerd met een maand- en jaarkalender. Verder behandelen we al onderwerpen rondom meten en meetkunde; we meten diverse lengtes en vergelijken dit. De kinderen oefenen al met oppervlakte, omtrek, meter/ centimeter/kilogram, spiegelen, plattegronden en standpunt bepalen (bijvoorbeeld: waar stond de fotograaf?).
Een goede sfeer in de klas vinden we van groot belang. We vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school en in de klas. We spreken gezamenlijk de klassenregels af aan het begin van het schooljaar. Gedurende het gehele schooljaar blijven we wekelijks aandacht aan de Kanjertraining besteden.
IPC staat voor International Primary Curriculum. Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden er wekelijks verschillende onderwerpen behandeld op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, ICT, Mens en Maatschappij. Ieder jaar hebben wij verschillende units die we behandelen; we koppelen dit in groep 3 zoveel mogelijk ook aan de thema’s van Veilig leren lezen.

Iedere maandag en woensdag krijgen de kinderen gymles van juf Petra Boersma. Dit is in de sporthal “De Kamp”. De kinderen lopen gezamenlijk onder leiding van een leerkracht heen en terug.
Wij hopen dat wij u hiermee wat geïnformeerd hebben omtrent de gang van zaken bij ons in de klas. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dit graag van u! We hopen er met elkaar weer een mooi schooljaar van te kunnen maken!
Juf Roely en juf Johanna

Groepsnieuws

Dierenambulance op dierendag

06-10-2021
Op dierendag is de dierenambulance langs geweest. Leo en Henry hebben de peutergroep en groep 1 tot en met 3 alles verteld over hun werk en de dierenambulance. Ze hebben onder andere verteld over hoe ze een kat of hond vangen (ook als de kat of hond gewond en/of boos is), welke dieren ze helpen en over het belang van een chip bij onze huisdieren. De kinderen mochten ook nog een kijkje nemen in de dierenambulance.
Alle kinderen vonden het zeer interessant!