emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 3/4

Wie zijn wij?
Wij zijn Caroline Dieterman en Paulien de Vries. Paulien werkt op maandag en vrijdag in de groep en Caroline is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. We zijn een combinatiegroep 3/4 en hebben op elke ochtend extra ondersteuning van Els Bremer en Hennie Klinkhamer. De groep telt momenteel 25 kinderen. 

Wat leren wij?
In groep 3 draait het voornamelijk om het leren lezen. We maken /gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren lezen op een speelse en uitdagende manier. Dagelijks wordt er een korte instructie gegeven over de nieuwe leerstof waarna de kinderen zelfstandig aan het werk gaan in hun leeswerkboekje. Als het werk klaar is kiezen de kinderen een leesactiviteit van het kiesbord op hun eigen niveau. De verwerking ervan kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld zelfstandig, in tweetallen of in een klein groepje.
Het leren lezen is een prachtig proces. In januari zijn alle klanken aan de orde geweest en wordt het lezen uitgebreid met spelling en begrijpend lezen.
 
Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. De kinderen leren tellen tot 100 en rekenen tot 10, zowel erbij als eraf. Er wordt veel aandacht besteed aan het splitsen onder het tiental. In groep 3 zijn we veel handelend bezig. Als we sprongen op de getallenlijn moeten maken doen we dit ook letterlijk. De kinderen kunnen weer even lekker bewegen en de leerstof blijft op deze manier beter hangen. 1 keer per week behandelen we het project rekenen, te denken valt aan klok kijken, meten en wegen.

In groep 3 schrijven we altijd met een potlood. Van de nieuwe woorden die ze leren lezen staat 1 letter centraal om te leren schrijven. Dus als de kinderen alle woorden aangeboden hebben gekregen gaat ook het aan elkaar schrijven van start.

Naast het lezen, rekenen en schrijven krijgen de kinderen (gr 3/4) 2 keer in de week gymnastiek van een vakdocent. Ook wordt er regelmatig buitengespeeld. De muzieklessen worden ook door een vakdocent gegeven. Verkeer, natuur e.d. wordt aangeboden in thema's.

Hoe we met elkaar en anderen omgaan wordt besproken in de Kanjerlessen. We gebruiken het Kanjerboek erbij. We evalueren wekelijks met elkaar hoe het gaat en waar we nog extra aandacht aan moeten besteden. Een goede sfeer in en buiten de klas is de basis om tot leren te komen.

In groep 4 gaan we verder met alles wat in groep 3 is geleerd en werken we met allerlei methoden die tot en met groep 8 op school worden gebruikt. We maken zoveel mogelijk gebruik van het digibord, ook kunnen de kinderen op de computer werken.
Iedere dag wordt er veel aandacht besteed aan technisch lezen (het gaat er hierbij met name om dat de kinderen met plezier maar ook steeds vlotter en correct lezen), rekenen (in groep 4 komen onder andere de tafels al aan de orde), taal en spelling (deze lessen sluiten op elkaar aan en worden vanuit een bepaald thema aangeboden). 
Aan het schrijven wordt ook in groep 4 nog veel aandacht besteed (alle hoofdletters worden aangeleerd), vanaf de kerstvakantie krijgen alle kinderen een Stabilo-pen en wordt het potlood langzamerhand vervangen door de pen.    
Ook krijgen de kinderen in groep 4 na de kerst wekelijks les in begrijpend lezen (onder andere een tekst of bepaalde woorden kunnen verklaren maar ook leren ze bijvoorbeeld al wat verwijswoorden zijn)
Kortom; een vol programma iedere dag!
 
De overige activiteiten in groep 3/4 zijn:
Schoolreis
Een uitstapje naar de Kiep
Kinderboekenweek
Sinterklaasfeest
Kerstfeest

Mocht u nog vragen hebben of nieuwsgierig zijn naar hoe wij werken, dan bent u van harte welkom.

juf Paulien en juf Caroline

Groepsnieuws

Sinterklaas in groep 3/4

09-12-2017
Sinterklaas heeft mogen genieten van enkele optredens in groep 3/4. De kinderen hebben Zie ginds komt de stoomboot gezongen en muziek erbij gemaakt met instrumenten. De pieten konden meedansen op het lied pietengymnastiek en daarna nog meedansen op het lied van Hey Mr Love. Het was een gezellige ochtend.

Naar de Kiep

28-11-2017
Vrijdag 15 december gaan we met elkaar hard aan het werk op de kiep. Dit keer is het thema dieren verzorgen. Het is handig dat de kinderen oude kleren en laarzen aan doen en een tas met eten en drinken meenemen.
Het wordt vast net zo gezellig als vorig jaar!

Schoolreis groep 3/4

21-09-2017
Groep 3/4 is vandaag op schoolreis geweest naar Sanjesfertier in Feanwalden. 's morgens vertrokken we al vroeg met de bus, het was  namelijk bijna een uur rijden. De sfeer zat er al goed in. Eenmaal aangekomen konden de kinderen heerlijk spelen, er was van alles te doen. Treintje rijden, klimmen en klauteren en in het verkeerspark. Tussen de middag hebben we lekker patatjes gegeten en een ijsje gehad. Om 3 uur gingen we terug met de bus. Het was een fijne schoolreis en de kinderen hebben heerlijk gespeeld en nieuwe vrienden gemaakt.

meer foto's zijn verstuurd via de app