emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 4/5

Wie zijn wij?
Wij zijn Kim Rademaker en Margriet Jasperse. Samen werken wij in 
een gezellige klas van 18 kinderen. Er zitten 10 kinderen in groep 4 en 8 in groep 5. 
Juf Kim werkt op maandag en dinsdag in de groep en juf Margriet op woensdag, donderdag en vrijdag. 


Wat leren wij?

In groep 4/5 besteden we elke dag aandacht aan rekenen, taal en lezen. 
Voor het rekenen werken we uit de methode Wereld in Getallen. In groep 4 leren we onder andere tellen t/m 100 met sprongen van 10, 5 en 1,optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken met hele en halve uren, automatiseren van sommen t/m 20 en de tafels van 0, 1, 2, 3, 5 en 10 . In groep 5 leren we onder andere tellen met sprongen t/m 10.000, optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken analoog en digitaal en de tafels van 0 t/m 10. 
Bij taal gebruiken we de methode Taal Actief. In groep 4 leren we onder andere wat lidwoorden en zelfstandige naamwoorden zijn. Ook hebben we het over vraagzinnen en vertelzinnen en leren we wat tegenstellingen zijn.  In groep 5 leren we wat lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke voornaamwoorden en werkwoorden zijn. Ook leren we over de verleden tijd en tegenwoordige tijd. En over het onderwerp en de persoonsvorm. Bij taal is er ook veel aandacht voor de woordenschat.
Ook besteden we veel tijd en aandacht aan spelling.
Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. We leren om steeds sneller te gaan lezen. Dit doen we onder andere met 'Vloeiend en Vlot'. 
Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Lezen in beeld. Er is aandacht voor verschillende soorten teksten. Met behulp van leessleutels leren we hoe we de teksten moeten lezen, zodat we ze goed kunnen begrijpen. Deze strategie├źn gebruiken we ook als we met andere vakken bezig zijn.  
Nieuw dit jaar is IPC. Hierbij werken we een aantal weken aan een bepaald thema. Hierbij komen er verschillende vakgebieden aan de orde, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, creatief en muziek. 
Twee keer per week hebben wij gymnastiek in de Kamp van meester Hans. 

Zoals u ziet, is er veel te doen in groep 4/5.  

Via de mail en website houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas.
 
Juf Kim en juf Margriet


Groepsnieuws

Kiep bezoek november 2018

13-11-2018
De kinderen van groep 4/5 zijn naar de Kiep geweest. Eerst mochten de kinderen op de kinderboerderij de dieren knuffelen en aaien. Daarna hebben ze een les gevolgd over Vogels in de winter. De kinderen hebben daarbij een speurtocht gelopen, een vetbol gemaakt, een pindasnoer geregen en een vogelschilderij in elkaar geboord en getimmerd. Het was een zeer geslaagde ochtend. Hulpouders bedankt voor het rijden en meehelpen! Meer foto's staan onder het kopje 'foto's' op deze site. 

Lekker lezen + het mooie weer = een goede combinatie zo voor groep 4/5!

17-10-2018
Een kleine sfeerimpressie van de kinderen die heerlijk genieten van een leuk leesboek en de zon!

Lekker lezen + het mooie weer = een goede combinatie zo voor groep 4/5!

17-10-2018
Een kleine sfeerimpressie van de kinderen die heerlijk genieten van een leuk leesboek en de zon!

lekker buiten werken

12-10-2018
De kinderen van groep 5 konden vrijdagmiddag nog even lekker genieten van het mooie weer. De knutselles kon ook prima buiten worden uitgevoerd, alleen moesten we wel rekening houden met de wind.

Afsluiting Kinderboekenweek

12-10-2018
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben de kinderen uit de bovenbouw voorgelezen bij de jongere kinderen. De kleuters hadden zelf hun lievelingsboek gekozen. In groep 3 werden er eigen verhalen bedacht en geschreven, met hulp van groep 8. Het was erg gezellig en de kinderen konden elkaar goed helpen.