We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 4/5

Wij zijn Karin Thijs en Paulien de Vries. Karin werkt op dinsdag in groep 4/5 en Paulien op de andere dagen. Groep 4/5 bestaat uit 24 leerlingen.

Dagelijks komt taal, rekenen, lezen en spelling aan de orde. Voor taal wordt de methode Taal Actief gebruikt. We leren o.a. de lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, verhalen schrijven, spreken en luisteren en alfabetiseren. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan woordenschat. Bij spelling komen verschillende afspraken aan bod die we veel herhalen in de groep. We gebruiken verschillende werkvormen om de afspraken goed onder de knie te krijgen. De kinderen geven bijvoorbeeld elkaar een dictee, schrijven woorden op een wisbordje of bij mooi weer op het plein.

Voor rekenen gebruiken we de methode De wereld in getallen. Groep 4 leert o.a. klokkijken, de tafels 1 tot en met 5 en 10, getallenlijn t/m 500, optellen en aftrekken t/m 100 en over het tiental heen. Groep 5 leert o.a. de volgorde van de getallen tot 10000, optellen en aftrekken tot 1000, tafels 1 t/m 10, delen, klokkijken (analoog en digitaal). De kennis van tafels is erg belangrijk, de kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee om dit te oefenen.

Voor het technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. We leren om vloeiend en vlot (voor) te lezen. Naast de methode lezen we in verschillende soorten boeken (informatieve boeken, strips, leesboek)om het plezier in lezen te stimuleren en de woordenschat uit te breiden. Bij begrijpend lezen leren de kinderen door middel van verschillende strategie├źn (leessleutels) de tekst beter te begrijpen. We gebruiken hiervoor de methode Lezen in beeld.
Met schrijven leert groep 4 de hoofdletters te schrijven.

Naast al deze vakken werken we projectmatig aan de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, wereldori├źntatie, techniek en kunstzinnige vorming. We gebruiken hiervoor het International Primary Curriculum oftewel IPC. In de klas hangt een leerwand waarop te zien is met welk thema we bezig zijn en wat we doen en leren per vak. De kinderen gaan zelf op zoek naar informatie over het thema en verwerken dit op veel verschillende manieren. Ze maken tekeningen, presentaties, woordvelden, PowerPoints etc.
Sociale vaardigheden leren we bij de Kanjertraining en voor muziek gebruiken we de digitale methode 123 Zing.

We gymmen twee keer in de week in sporthal de kamp. De kinderen krijgen gymnastiek van een vakleerkracht.

De ontwikkelingen van uw kind(eren) worden besproken in oudergesprekken. Ook worden er kind gesprekken gevoerd in de klas. De kinderen mogen dan aangeven wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren.

Via de mail en website houden we ouders en verzorgers op de hoogte van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de groep.
 
Juf Karin en juf Paulien

Groepsnieuws