emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 4/5

Wie zijn wij?
Wij zijn Kim Rademaker en Margriet Jasperse. Samen werken wij in 
een gezellige klas van 18 kinderen. Er zitten 10 kinderen in groep 4 en 8 in groep 5. 
Juf Kim werkt op maandag en dinsdag in de groep en juf Margriet op woensdag, donderdag en vrijdag. 


Wat leren wij?

In groep 4/5 besteden we elke dag aandacht aan rekenen, taal en lezen. 
Voor het rekenen werken we uit de methode Wereld in Getallen. In groep 4 leren we onder andere tellen t/m 100 met sprongen van 10, 5 en 1,optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken met hele en halve uren, automatiseren van sommen t/m 20 en de tafels van 0, 1, 2, 3, 5 en 10 . In groep 5 leren we onder andere tellen met sprongen t/m 10.000, optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken analoog en digitaal en de tafels van 0 t/m 10. 
Bij taal gebruiken we de methode Taal Actief. In groep 4 leren we onder andere wat lidwoorden en zelfstandige naamwoorden zijn. Ook hebben we het over vraagzinnen en vertelzinnen en leren we wat tegenstellingen zijn.  In groep 5 leren we wat lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke voornaamwoorden en werkwoorden zijn. Ook leren we over de verleden tijd en tegenwoordige tijd. En over het onderwerp en de persoonsvorm. Bij taal is er ook veel aandacht voor de woordenschat.
Ook besteden we veel tijd en aandacht aan spelling.
Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. We leren om steeds sneller te gaan lezen. Dit doen we onder andere met 'Vloeiend en Vlot'. 
Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Lezen in beeld. Er is aandacht voor verschillende soorten teksten. Met behulp van leessleutels leren we hoe we de teksten moeten lezen, zodat we ze goed kunnen begrijpen. Deze strategie├źn gebruiken we ook als we met andere vakken bezig zijn.  
Nieuw dit jaar is IPC. Hierbij werken we een aantal weken aan een bepaald thema. Hierbij komen er verschillende vakgebieden aan de orde, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, creatief en muziek. 
Twee keer per week hebben wij gymnastiek in de Kamp van meester Hans. 

Zoals u ziet, is er veel te doen in groep 4/5.  

Via de mail en website houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas.
 
Juf Kim en juf Margriet


Groepsnieuws

Tafels oefenen...pfff dat is soms nog best lastig...

12-02-2019
In groep 4 en 5 werken we heel hard om de tafels goed te leren! In groep 4 leren we de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 en in groep 5 moeten we alle tafels van 1 t/m 10 leren. We moeten ze niet alleen weten, maar ook vlot kunnen opzeggen en kris kras door elkaar. Pfff....dat vinden we nog best lastig hoor....

Thuis kunt u uw kind(eren) hierbij helpen door samen op een speelse manier de tafels te oefenen of via internet ( www.tafeldiploma.nl is een superleuke site!).

Dit ben ik!

15-01-2019
De afgelopen 2 weken hebben wij een ik-portret van onszelf gemaakt met wasco en ecoline. Vervolgens heeft elk kind een aantal kenmerken van zichzelf eromheen geschreven. Het zijn echte kunstwerken geworden! Prachtig!

Cito's in groep 4/5.

14-01-2019
Vandaag hebben we een begin gemaakt met de Cito Begrijpend Lezen in groep 4 en 5; deze maken we de aankomende dagen af. In de aankomende
2 weken worden ook de andere Citotoetsen afgenomen (woordenschat, spelling, rekenen en lezen).

IPC in groep 4/5

03-12-2018
Begin dit schooljaar zijn we schoolbreed gestart met IPC (International Primary Curriculum). In de afgelopen periode hebben wij in groep 4/5 gewerkt aan ons eerste thema "Red de wereld".

Vanuit de vakken techniek, natuur, kunst en aardrijkskunde hebben wij ons verdiept in het tropisch regenwoud. Onderzoeksvragen waar we aan hebben gewerkt zijn bijvoorbeeld; Waar vinden wij het tropisch regenwoud? Uit welke 4 lagen bestaat het regenwoud en welke dieren leven daar? Welke planten en bomen groeien in de verschillende lagen en waarom alleen daar? Welke reis legt een ananas uit het tropisch regenwoud af naar de ananas in de supermarkt?

De verwerking hiervan hebben we vooral samen met elkaar in groepjes uitgewerkt en gepresenteerd op onze IPC wand in de klas. Vandaag en morgen krijgen de kinderen al hun werk mee naar huis om dit te laten zien aan de ouders. Na de Kerstvakantie zullen wij starten met ons tweede thema.

Kiep bezoek november 2018

13-11-2018
De kinderen van groep 4/5 zijn naar de Kiep geweest. Eerst mochten de kinderen op de kinderboerderij de dieren knuffelen en aaien. Daarna hebben ze een les gevolgd over Vogels in de winter. De kinderen hebben daarbij een speurtocht gelopen, een vetbol gemaakt, een pindasnoer geregen en een vogelschilderij in elkaar geboord en getimmerd. Het was een zeer geslaagde ochtend. Hulpouders bedankt voor het rijden en meehelpen! Meer foto's staan onder het kopje 'foto's' op deze site.