We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 5/6

Groep 5/6 heeft 25 kinderen. Er zitten 10 kinderen in groep 5 en 15 kinderen in groep 6. Op maandag en woensdag geeft juf Karin les aan deze groep. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Margriet er.
Daarnaast is juf Marjolein ook regelmatig in de klas te vinden op maandag, dinsdag en donderdag. Ze is leerkrachtondersteuner en helpt mee in de groep.


Dit jaar leren we..
We werken in groep 5/6 aan verschillende vakken; taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen, schrijven, muziek, woordenschat, Engels en IPC. Hieronder leest u wat we gaan leren dit jaar.

Taal/Spelling/Woordenschat
Voor deze vakken maken we gebruik van de methode Taal Actief. We leren spreekwoorden, leestekens, woordsoorten (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, enz.) en in groep 6 leren we ook over het onderwerp en de persoonsvorm. Ook besteden we veel tijd en aandacht aan spelling (en vanaf eind groep 6 ook werkwoordspelling) en woordenschat. Aan het einde van een thema krijgen de kinderen voor spelling de woordjes of categorieën mee naar huis, om nog even extra te oefenen. De week erna volgt er een dictee.

Rekenen
Voor rekenen maken we gebruik van de methode De wereld in getallen. In groep 5 leren we de tafel van 7, 8 en 9 erbij en is het de bedoeling dat de tafels van 1 t/m 10 geautomatiseerd zijn. We leren rekenen met honderdtallen en we maken kennis met getallen t/m 10 000. We leren klokkijken, analoog en digitaal. Ook leren we deelsommen en deelsommen met rest. Ook oefenen we met redactiesommen (sommen verstopt in een verhaaltje). Bij het onderdeel meten leren we de mm, dm en km erbij.
In groep 6 leren we onder andere plus en min sommen t/m 10 000, het cijferen (onder elkaar rekenen), grote keer en deel sommen, breuken en we hebben het over oppervlakte, omtrek, afstanden en digitale en analoge tijd. Ook oefenen we met het rekenen met het metrieke stelsel. Het gaat in groep 6 over lengtematen en inhoudsmaten.

Lezen
Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. We leren om steeds sneller te gaan lezen. Ook lezen we leenwoorden en woorden met een trema.
Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Lezen in beeld. Er is aandacht voor verschillende soorten teksten. Met behulp van leessleutels leren we hoe we de teksten moeten lezen, zodat we ze goed kunnen begrijpen. Deze strategieën gebruiken we ook als we met andere vakken bezig zijn.  

Engels
We hebben ook het vak Engels. We gebruiken hiervoor de digitale methode Take it Easy. Onze co teacher ‘meester Regis’ leert ons de Engelse taal bij verschillende thema's.

Kanjertraining
De kanjertraining is de methode die we gebruiken voor de sociale vaardigheden. Op de website www.kanjertraining.nl kunt u veel informatie lezen over de kanjertraining.

IPC
We werken projectmatig aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en de creatieve vakken. We gebruiken hiervoor het International Primary Curriculum oftewel IPC (meer info hierover is te vinden onder het kopje ‘onze school’ op deze website).  Kinderen gaan zelf op zoek naar informatie over verschillende onderwerpen en presenteren deze aan de rest van de groep middels een powerpoint, een muurkrant of een andere vorm van kennis/informatie overdracht. De leerkracht heeft een coachende rol en kinderen leren hierdoor meer zelfstandig te werken en eigenaarschap te nemen over hun eigen leerontwikkeling.

Gym
Op maandag en woensdag is er gymnastiek. We gaan op de fiets naar sporthal De Kamp. Juf Perta verzorgt de gymlessen. 
 
HVO
Meester Han geeft HVO lessen op maandagmiddag. Van 12.30 uur tot 13.15 uur aan groep 6. Van 13.15 uur tot 14.00 uur aan groep 5. 
 
Tips om thuis te oefenen
Met name het klokkijken en de tafels moeten veel geoefend worden. Dit doen we natuurlijk op school, maar het is ook fijn als de kinderen thuis ook oefenen. Hieronder volgen een paar tips om te oefenen.
www.klokrekenen.nl. Op deze site kunnen de kinderen online oefenen, of werkbladen uitprinten.
www.tafeldiploma.nl. Op deze site kunnen de kinderen de tafels oefenen d.m.v. spelletjes of tempotoetsen.
www.sommenprinter.nl. Op deze site kunnen oefenbladen voor de tafels worden uitgeprint. 


Groepsnieuws