We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 6/7

Wij zijn Margriet Jasperse en Yvonne Makkinga. Juf Yvonne is er op maandag, dinsdag en woensdag, Juf Margriet op donderdag en vrijdag. Groep 6/7 bestaat uit 17 leerlingen.
 
Op school werken we dagelijks aan verschillende vakken; taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
Voor taal maken we gebruik van de methode Taal Actief. We leren spreekwoorden, woordsoorten (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, enz.) en we leren over het onderwerp en de persoonsvorm. Ook besteden we veel tijd en aandacht aan spelling, werkwoordspelling (vanaf eind groep 6)  en woordenschat.
Voor rekenen maken we gebruik van de methode De wereld in getallen. In groep 6 leren we onder andere plus en min sommen t/m 10 000, het cijferen (onder elkaar rekenen), grote keer en deel sommen, breuken en we hebben het over oppervlakte, omtrek, afstanden en digitale en analoge tijd. In groep 7 leren we over het positioneren van de getallen,  de schrijfwijze en uitspraak van de getallen en de telrij tot en met 1.000.000. We leren over de breuken op de getallenlijn, het vergelijken van breuken en het optellen en aftrekken van gelijknamige breuken. We leren cijferend vermenigvuldigen, schattend delen en maken grote deelsommen. We oefenen met procenten en leren kortingen te berekenen. Daarnaast maken we veel opdrachten waarbij we gebruik maken van het metrieke stelsel.

Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. We leren om steeds sneller te gaan lezen. Ook lezen we leenwoorden en woorden met een trema. We doen ook mee aan 'Scoor een boek'. Dit is een leesbevorderingsproject dat wordt georganiseerd door de bibliotheek.
Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Lezen in beeld. Er is aandacht voor verschillende soorten teksten. Met behulp van leessleutels leren we hoe we de teksten moeten lezen, zodat we ze goed kunnen begrijpen. Deze strategieën gebruiken we ook als we met andere vakken bezig zijn.  

We hebben ook het vak Engels. We gebruiken hiervoor de digitale methode Take it Easy. Onze co teacher Lenny  leert ons de Engelse taal bij verschillende thema's.

De kanjertraining is de methode die we gebruiken voor de sociale vaardigheidstraining.

Daarnaast werken we projectmatig aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wereldoriëntatie, techniek en de creatieve vakken. We gebruiken hiervoor het International Primary Curriculum oftewel IPC (meer info hierover is te vinden onder het kopje ‘onze school’ op deze website).  Kinderen gaan zelf op zoek naar informatie over verschillende onderwerpen en presenteren deze aan de rest van de groep middels een powerpoint, een muurkrant of een andere vorm van kennis/informatie overdracht. De leerkracht heeft een coachende rol en kinderen leren hierdoor meer zelfstandig te werken en eigenaarschap te nemen over hun eigen leerontwikkeling.

Niet alleen worden er oudergesprekken gevoerd, ook staan er kindgesprekken op het programma. Kinderen geven zelf aan waaraan ze willen werken en wat de leerkracht hierin voor ze kan betekenen.
Voor groep 7 staan er dit schooljaar nog wat belangrijke activiteiten op het programma, namelijk het verkeersexamen in het voorjaar van 2021, het project WO II (waarin we ook groep 6 zullen meenemen).
Voor beide groepen staan daarnaast ook weer allerlei activiteiten van cultuurmenu op de rol.

Zoals u kunt lezen hebben we dus veel te doen!

Via de mail en website houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas.
 
Juf Margriet en  juf Yvonne

Groepsnieuws

Groep 7 leert over de kubieke meter

09-10-2020
De kinderen van groep 7 hebben bij het rekenen geleerd wat een kubieke meter is. We hebben getest hoeveel kinderen er in een kubieke meter passen. Daarvoor hebben we een kuubzak gebruikt. Daar past best veel in!

Snoeien op de Welterberg

09-10-2020
De kinderen van groep 6/7 hebben op vrijdag 25 september hun handen uit de mouwen gestoken op de Welterberg. Ze hebben onder begeleiding van het IVN een leuke les gevolgd over de kriebelbeestjes en ze hebben geholpen met snoeien. Het was een gezellige en leerzame middag.