emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 7

Wie zijn wij?
Wij zijn Manon Koster en Yvonne Makkinga. Manon is er op maandag en dinsdag, Yvonne op de woensdag, donderdag en vrijdag. Groep 7 bestaat uit 22 leerlingen

Wat leren wij?We werken dagelijks op school aan verschillende vakken; rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Daarnaast gaan we het komende schooljaar meer projectmatig werken. De zaakvakken zullen binnen verschillende thema’ s aan bod komen.

Kinderen gaan zelf op zoek naar informatie over verschillende onderwerpen en presenteren deze uiteindelijk voor de rest van de groep. Dit kan in de vorm van een powerpoint, muurkrant of andere vorm van overdracht. Verder wordt er gewerkt aan eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren zelf na te denken over wat ze zouden willen leren of verder willen onderzoeken, hoe ze dit zouden kunnen aanpakken en wat ze daarvoor nodig hebben. De leerkracht neemt hierin een coachende rol aan.
Niet alleen worden er oudergesprekken gevoerd, ook staan er kindgesprekken op het programma. Kinderen geven hierin zelf aan wat ze willen leren, waaraan ze zouden willen werken en wat de leerkracht hierin voor ze kan betekenen.

Belangrijke activiteiten in groep 7: Verkeersexamen, Project WOII, muzieklessen, schoolreis, kinderpostzegels, de Kiep en activiteiten binnen cultuurmenu.

Manon en Yvonne

Groepsnieuws