emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 7

Wie zijn wij?
Wij zijn Irene Schuiling en Fenny Zandvoort. Maandag, dinsdag en woensdag staat Irene voor de groep en donderdag en vrijdag Fenny.
Groep 7 bestaat uit 28 enthousiaste leerlingen.

Wat leren wij?
Eigen verantwoordelijkheid op alle gebieden.

Starten van de dag:
Het dagprogramma en bordwerk (korte herhaling van lesstof) staan op het bord. De groepsleiders pakken de boeken en schriften voor de ochtend of geven hun groepsgenoten de opdracht iets te pakken.
De andere kinderen beginnen met bordwerk wat na ongeveer 10 minuten wordt besproken.
 1. Werken aan de instructietafel:
  We werken in instructiegroepen. Het ene kind heeft meer instructie nodig dan het andere. Kinderen bepalen ook zelf of ze aan de uitlegtafel willen werken, dus meer instructie nodig hebben.

 2. Nakijken van het eigen werk:
  Kinderen kijken hun eigen werk na en kijken of ze hun gemaakte fouten snappen. Ze letten op slordigheid en onzorgvuldigheid. Als ze een onderdeel niet begrijpen, hangen ze een briefje op het hulpbord, waarop ze hun niet begrepen som/opdracht schrijven.

 3. Hulpbord:
  Gedurendede dag/week pakt de leerkracht deze briefjes van het hulpbord om individuele instructie te geven. Een oud collega/vrijwilliger komt op woensdag om op deze manier (m.b.v. hulpbord) individuele ondersteuning te bieden.
  De leerkracht controleertaan het einde van de dag het gemaakte (nagekeken) werk.

 4. Werken in de kuil:
  De kuil is een leerplein, waar kinderen van de groepen rond de kuil hun eigen groepstafel hebben. Ook in de kuil kan worden gewerkt.

 5. Samenwerken:
  We werken tijdens de zaakvakken veel met maatjes. Kinderen leren van elkaar en helpen elkaar.

 6. Zorg
  Overdracht:
  Voor het schooljaar begint is er overdracht tussen de leerkrachten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de groep enalle onderwijsbehoeften van dekinderen. De  manier waarop ieder kindhet beste kan leren, wat ieder kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

  Groepsbespreking:
  Een paar maal per schooljaar hebben de leerkrachten een groepsbespreking met Aleid, de Intern Begeleider. Hierin wordt de groep besproken en hier kunnen weer leerlingbesprekingen uit voortkomen. Als een kind extra zorg nodig heeft, wordt dit met ouders besproken.

  Oudergesprekken:
  Met deze ouders hebben de leerkrachten gedurende het jaar vaker een oudergesprek. In het begin van het jaar is er voor alle ouders een omgekeerd oudergesprek, waarin de leerkrachten van de ouders graag zo veel mogelijk informatie over hun kind willen verzamelen.
  Na de citotoetsen volgen dan nog 2 oudergesprekken in februari en juni, waarbij in het laatstegesprek ook de kinderen zelf wordenuitgenodigd. (om het kind mede verantwoordelijk te maken voor zijn/haar eigen leerproces)

  Extra ondersteuning:
  Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning van de onderwijsassistent. Dit vindt buiten de groep plaats; aan de groepstafel in de kuil. Ook een oud-collega biedt op woensdag extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben. Kinderen die meer aan kunnen werken met onderdelen van "levelwerk". Enkele kinderen volgen het complete aanbod van levelwerk. Deze kinderen krijgen hiervoor 1 keer per week ondersteuning buiten de groep door juf Irene of juf Margriet.

 7. Kanjertraining
  In groep 7 besteden we, net als de andere groepen, aandacht aan het sociale gedrag van de kinderen d.m.v. kanjerlessen. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen gedrag en het gedrag van een ander d.m.v. gekleurde petten. Ze leren o.a. hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen door in bepaalde situaties ‘een andere kleur petop te zetten’. Soms is er een mysteriekanjer; een spannend spel waarbij de hele groep wordt beloond bij positief gedrag. Naast de schoolregels zijn er door de kinderen groepsregels opgesteld, waar we ons binnen de groep allemaal aan houden.


 8. Activiteiten van groep 7
  Nieuwskring                                                  schoolreis
  Welterberg                                                    kinderpostzegels
  Verkeersexamenin april                               Cultuurmenu
  ProjectWO2                                                  Museumbezoek
  Muzieklesvan juf Marthje                             Gastlessen                             
  Drentsekinderjury (leespromotie)
  Boekbesprekingen spreekbeurt; met of zonder PowerPoint
  Voorlopigeplaatsingswijzer
  Continurooster;tijdens de pauzes wordt voorgelezen en jeugdjournaal gekeken.

         juf Irene en juf Fenny

Groepsnieuws

Van de VVT

22-02-2018
Vandaag heeft uw kind(eren) een flyer "Op naar het VVN Verkeersdiploma" meegekregen. Het verkeersexamen zit eraan te komen, wij raden dan ook met klem aan op samen met uw kind(eren) het examen te oefenen via de VVN site en/of de VVN app.
Succes met oefenen!

Met vriendelijke groet,
de VVT.

Sinterklaas

08-02-2018
5 December: prachtige surprises en gedichten in groep 7!

Schoolreis Kunstkot Veendam en Zwembad Tropiqua

08-02-2018
27 september 2017 zijn we op schoolreis geweest naar Veendam.  's Ochtends gingen we naar 'Kunstkot', waar we hebben: gespeeld, gekleid, ons verkleed, nerfgevecht gehouden, muziek gemaakt, graffiti gespoten en nog veel meer.
's Middags gingen we naar 'Tropiqua' waar we heerlijk hebben gezwommen.
Dank aan de ouders die meegingen als chauffeur en begeleider.

In een kubieke meter, rekent het nog beter!

08-02-2018
Dit is één kubieke meter. We hebben er natuurlijk allemaal even in gestaan. En er zelfs een toets in gemaakt!

11 november

08-02-2018
Knutselen aan 4 kubieke decimeter, voor de lampion.