emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 7

Wie zijn wij?
Wij zijn Irene Schuiling en Fenny Zandvoort. Maandag, dinsdag en woensdag staat Irene voor de groep en donderdag en vrijdag Fenny.
Groep 7 bestaat uit 28 enthousiaste leerlingen.

Wat leren wij?
Eigen verantwoordelijkheid op alle gebieden.

Starten van de dag:
Het dagprogramma en bordwerk (korte herhaling van lesstof) staan op het bord. De groepsleiders pakken de boeken en schriften voor de ochtend of geven hun groepsgenoten de opdracht iets te pakken.
De andere kinderen beginnen met bordwerk wat na ongeveer 10 minuten wordt besproken.
 1. Werken aan de instructietafel:
  We werken in instructiegroepen. Het ene kind heeft meer instructie nodig dan het andere. Kinderen bepalen ook zelf of ze aan de uitlegtafel willen werken, dus meer instructie nodig hebben.

 2. Nakijken van het eigen werk:
  Kinderen kijken hun eigen werk na en kijken of ze hun gemaakte fouten snappen. Ze letten op slordigheid en onzorgvuldigheid. Als ze een onderdeel niet begrijpen, hangen ze een briefje op het hulpbord, waarop ze hun niet begrepen som/opdracht schrijven.

 3. Hulpbord:
  Gedurendede dag/week pakt de leerkracht deze briefjes van het hulpbord om individuele instructie te geven. Een oud collega/vrijwilliger komt op woensdag om op deze manier (m.b.v. hulpbord) individuele ondersteuning te bieden.
  De leerkracht controleertaan het einde van de dag het gemaakte (nagekeken) werk.

 4. Werken in de kuil:
  De kuil is een leerplein, waar kinderen van de groepen rond de kuil hun eigen groepstafel hebben. Ook in de kuil kan worden gewerkt.

 5. Samenwerken:
  We werken tijdens de zaakvakken veel met maatjes. Kinderen leren van elkaar en helpen elkaar.

 6. Zorg
  Overdracht:
  Voor het schooljaar begint is er overdracht tussen de leerkrachten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de groep enalle onderwijsbehoeften van dekinderen. De  manier waarop ieder kindhet beste kan leren, wat ieder kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

  Groepsbespreking:
  Een paar maal per schooljaar hebben de leerkrachten een groepsbespreking met Aleid, de Intern Begeleider. Hierin wordt de groep besproken en hier kunnen weer leerlingbesprekingen uit voortkomen. Als een kind extra zorg nodig heeft, wordt dit met ouders besproken.

  Oudergesprekken:
  Met deze ouders hebben de leerkrachten gedurende het jaar vaker een oudergesprek. In het begin van het jaar is er voor alle ouders een omgekeerd oudergesprek, waarin de leerkrachten van de ouders graag zo veel mogelijk informatie over hun kind willen verzamelen.
  Na de citotoetsen volgen dan nog 2 oudergesprekken in februari en juni, waarbij in het laatstegesprek ook de kinderen zelf wordenuitgenodigd. (om het kind mede verantwoordelijk te maken voor zijn/haar eigen leerproces)

  Extra ondersteuning:
  Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning van de onderwijsassistent. Dit vindt buiten de groep plaats; aan de groepstafel in de kuil. Ook een oud-collega biedt op woensdag extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben. Kinderen die meer aan kunnen werken met onderdelen van "levelwerk". Enkele kinderen volgen het complete aanbod van levelwerk. Deze kinderen krijgen hiervoor 1 keer per week ondersteuning buiten de groep door juf Irene of juf Margriet.

 7. Kanjertraining
  In groep 7 besteden we, net als de andere groepen, aandacht aan het sociale gedrag van de kinderen d.m.v. kanjerlessen. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen gedrag en het gedrag van een ander d.m.v. gekleurde petten. Ze leren o.a. hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen door in bepaalde situaties ‘een andere kleur petop te zetten’. Soms is er een mysteriekanjer; een spannend spel waarbij de hele groep wordt beloond bij positief gedrag. Naast de schoolregels zijn er door de kinderen groepsregels opgesteld, waar we ons binnen de groep allemaal aan houden.


 8. Activiteiten van groep 7
  Nieuwskring                                                  schoolreis
  Welterberg                                                    kinderpostzegels
  Verkeersexamenin april                               Cultuurmenu
  ProjectWO2                                                  Museumbezoek
  Muzieklesvan juf Marthje                             Gastlessen                             
  Drentsekinderjury (leespromotie)
  Boekbesprekingen spreekbeurt; met of zonder PowerPoint
  Voorlopigeplaatsingswijzer
  Continurooster;tijdens de pauzes wordt voorgelezen en jeugdjournaal gekeken.

         juf Irene en juf Fenny

Groepsnieuws

Sportieve ochtend

12-07-2018
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 werden woensdagochtend 11 juli getrakteerd op een sportieve ochtend. Juf Aukelien had samen met de kinderen vier leuke activiteiten bedacht, namelijk klimmen, voetbal, bunkertrefbal en de tumblingbaan.  De kinderen konden zich inschrijven voor drie activiteiten. Er is ontzettend gezellig en fanatiek gesport deze ochtend! Juf Aukelien, meerster Twan en alle stagiaires bedankt voor deze leuke ochtend!

Handbalkampioenen op de radio

26-04-2018
De schoolhandbalkampioenen zijn uitgenodigd door Radio Tynaarlo lokaal om hun verhaal te doen over het behaalde kampioenschap.
De kersverse Drentse kampioenen zijn maandag 30 april te horen op Tynaarlo Lokaal van 19.30u tot 20.00u op FM 105,9 & 107,4 of op de kabel 105,5. Via internet kunt u het interview volgen op www.tynaarlolokaal.nl

Van de VVT

22-02-2018
Vandaag heeft uw kind(eren) een flyer "Op naar het VVN Verkeersdiploma" meegekregen. Het verkeersexamen zit eraan te komen, wij raden dan ook met klem aan op samen met uw kind(eren) het examen te oefenen via de VVN site en/of de VVN app.
Succes met oefenen!

Met vriendelijke groet,
de VVT.

Museum De Buitenplaats

08-02-2018
24 januari 2018
Een bezoek aan Museum De Buitenplaats. We bekeken kunstwerken van Erik Odijk en kregen een workshop van kunstenares Gea Koopman. We maakten in groepen grote kunstwerken met natuurlijke materialen. De resultaten waren erg mooi. De kinderen hebben er zelf foto's van gemaakt.

Drents Museum en Drents Archief

08-02-2018
Op bezoek bij het Drents Museum en het Drents Archief.
 
 
Op vrijdag 1 december zijn wij met de bus naar Assen geweest en hebben een bezoek gebracht aan het Drents Museum en het Drents Archief.
We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep begon in het Drents Museum en de andere in het Drents Archief, halverwege werd er gewisseld.
In het Drents Museum stapten we binnen in “Het Grootste Poppenhuis van Nederland”, waar we hebben ervaren hoe het is om te leven in de achttiende eeuw. We werden binnen gelaten door de “ontvanger”, gekleed in achttiende-eeuwse kledij en hij vertelde over het leven in zijn tijd.  De kinderen mochten het hele huis verkennen en moesten op zoek naar voorwerpen uit die tijd, die overeenkwamen met voorwerpen uit deze tijd. Bijvoorbeeld: ze kregen een plastic bakvorm mee voor cup cakes en ze vonden dan in de keuken een aluminium bakvorm.
 
In het Drents archief werd eerst verteld wat een archief eigenlijk is. Vervolgens moesten ze zich gaan verdiepen in het achttiende-eeuwse archief van Graaf Sigismund van Heiden Reinestein. In tweetallen gingen ze op zoek  naar aanwijzingen  middels de computer. Ze moesten het “zegel” van de Graaf zien te vinden.
 
Het was heel interessant en leerzaam. De kinderen warenenthousiast en deden heel goed mee. Ze kregen daarvoor complimenten van de medewerkers. Kortom: een zeer geslaagde dag!