We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 7/8

Wij zijn Marcel Meijer en Yvonne Makkinga. Juf Yvonne is er op maandag, dinsdag en woensdag, meester Marcel op donderdag en vrijdag. Groep 7/8 bestaat uit 19 leerlingen.

Op school werken we dagelijks aan verschillende vakken: taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
Voor taal maken we gebruik van de methode ‘Taal Actief’. We leren spreekwoorden, woordsoorten (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, enz.) en we leren over het onderwerp, de persoonsvorm en het lijdend voorwerp. Ook besteden we veel tijd en aandacht aan spelling, werkwoordspelling (vanaf begin groep 7)  en woordenschat.

Voor rekenen maken we gebruik van de methode’ De wereld in getallen’. In groep 7 leren we onder andere plus en min sommen t/m 100.000, het cijferen (onder elkaar rekenen), grote keer en deel sommen, breuken en we hebben het over oppervlakte, afstanden en digitale en analoge tijd. In groep 8 leren we over het positioneren van de getallen,  de schrijfwijze en uitspraak van de getallen en de telrij tot en met 1.000.000. We leren over de breuken op de getallenlijn, het vergelijken van breuken en het optellen en aftrekken van gelijknamige breuken. Ook gaan we vermenigvuldigen met breuken. We leren cijferend vermenigvuldigen, schattend delen en maken grote deelsommen. We oefenen met procenten en leren kortingen te berekenen. Daarnaast maken we veel opdrachten waarbij we gebruik maken van het metrieke stelsel.

Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode ‘Estafette’. We leren om steeds sneller te gaan lezen. Ook lezen we leenwoorden en woorden met een trema. We leren de hoofdletters goed toe te passen en gebruik te maken van de leestekens. We maken bij deze methode gebruik van ‘Vloeiend en Vlot’, een boekje waarin we samen met een maatje ons leestempo kunnen oefenen.

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode ‘Lezen in beeld’. Er is aandacht voor verschillende soorten teksten. Met behulp van leessleutels leren we hoe we de teksten moeten lezen, zodat we ze goed kunnen begrijpen. Deze strategieën gebruiken we ook als we met andere vakken bezig zijn.  

We hebben ook het vak Engels. We gebruiken hiervoor de digitale methode Take it Easy. Onze co teacher Lenny  leert ons de Engelse taal bij verschillende thema's.
Daarnaast werken we projectmatig aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wereldoriëntatie, techniek en de creatieve vakken. We gebruiken hiervoor het International Primary Curriculum oftewel IPC (meer info hierover is te vinden onder het kopje ‘onze school’ op de website).  Kinderen gaan zelf op zoek naar informatie over verschillende onderwerpen en presenteren deze aan de rest van de groep middels een powerpoint, een muurkrant of een andere vorm van kennis/informatie overdracht. De leerkracht heeft een coachende rol en kinderen leren hierdoor meer zelfstandig te werken en eigenaarschap te nemen over hun eigen leerontwikkeling.

Niet alleen worden er oudergesprekken gevoerd, ook staan er kindgesprekken op het programma. Kinderen geven zelf aan waaraan ze willen werken en wat de leerkracht hierin voor ze kan betekenen.
De kanjertraining is de methode die we gebruiken voor de sociale vaardigheidstraining.

Voor groep 7 staat er dit schooljaar het verkeersexamen op het programma. In het voorjaar wordt eerst het theoretisch examen afgenomen, twee weken later volgt dan het praktijkexamen.
Voor beide groepen staan daarnaast ook weer allerlei activiteiten van cultuurmenu op de rol.

Dit schooljaar hebben we drie keer per week een leerkracht-ondersteuner in de klas, juf Majo. Zij kan de groep overnemen zodat de leerkracht met leerlingen buiten de klas aan het werk kan, of juf Majo neemt leerlingen mee voor individuele ondersteuning.

Via de mail en website houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas.

Meester Marcel en  juf Yvonne

Groepsnieuws