emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Groep 8

Wie zijn wij?Wij zijn Resa Boersma en Irene de Wit. Maandag, dinsdag en woensdag staat Irene voor de groep en donderdag en vrijdag Resa. Groep 8 bestaat uit 28 enthousiaste leerlingen.

Wat leren wij?
Eigen verantwoordelijkheid op alle gebieden.
Starten van de dag:
Het dagprogramma en bordwerk (korte herhaling van lesstof) staan op het bord. Ieder kind pakt bij binnenkomst zijn eigen laatje uit de daarvoor bestemde kast en verzamelt zijn eigen boeken en schriften, nodig voor de ochtend.
Werken:
We werken samen, alleen of aan de instructietafel. Het ene kind heeft meer instructie nodig dan het andere. Kinderen bepalen mede wat voor hen de fijnste manier van werken is.
Werken buiten de klas:
De kinderen kunnen ook op het leerplein of buiten werken.
Nakijken van het eigen werk:
Kinderen kijken hun eigen werk na en bekijken hun fouten. Ze letten onder meer op slordigheid en onzorgvuldigheid en kunnen aangeven of ze extra hulp nodig hebben.
Samenwerken:
Op school wordt veel aandacht besteed aan het samenwerken en dit jaar starten we met het IPC ( International Primary Curriculum). Alle zaakvakken worden geïntegreerd en in projectvorm aangeboden.
Groepsbespreking:
Een paar maal per schooljaar hebben de leerkrachten een groepsbespreking met Aleid, de Intern Begeleider. De groep wordt besproken en hier kunnen weer leerling besprekingen uit voortkomen. Als een kind extra zorg nodig heeft, wordt dit met ouders besproken.
Oudergesprekken:
In het begin van het jaar is er voor alle ouders een omgekeerd oudergesprek. De leerkrachten willen in dat gesprek graag van de ouders zo veel mogelijk informatie over hun kind verkrijgen. Na de citotoetsen volgen dan nog 2 oudergesprekken in februari en juni, waarbij de
kinderen ook worden uitgenodigd (om het kind mede verantwoordelijk te maken voor zijn/haar eigen leerproces).
Extra ondersteuning:
Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning van de onderwijsassistent. Dit vindt buiten de groep plaats. Kinderen die meer aan kunnen, werken met onderdelen van "levelwerk". Enkele kinderen volgen het complete aanbod van levelwerk.
Kanjertraining:
In groep 8 besteden we, net als de andere groepen, aandacht aan het sociale gedrag van de kinderen d.m.v. kanjerlessen. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen gedrag en het gedrag van een ander d.m.v. gekleurde petten. Ze leren o.a. hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen door in bepaalde situaties ‘een andere kleur pet op te zetten’. Naast de schoolregels zijn er door de kinderen groepsregels opgesteld, waar we ons binnen de groep allemaal aan houden.

Groepsnieuws

Afscheidsmusical groep 8

08-07-2019

Groep 8 obs de Vijverstee zet de tijd even stil!
 
Op woensdag 3 juli jl. zetten de leerlingen van groep 8 van obs de Vijverstee letterlijk de tijd even stil. namelijk tijdens het spelen in de afscheidsmusical “Gewoon super” en super was het zeker!!! De kinderen speelden, zongen en dansten dat het een lieve lust was, het plezier en de saamhorigheid spatte er vanaf!
Een groot compliment voor de geweldige regie van Ans, de prachtige aankleding onder leiding van Suzanne en de goede choreografie onder leiding van Hilde. Dankzij de hulp van alle betrokken ouders, leerkrachten en vrijwilligers werd dit toneelspektakel zelfs 2 keer opgevoerd in “onder de Linden”; in de ochtend speelde groep 8 voor alle leerlingen van de Vijverstee en in de avond voor de familieleden. De zaal was beide keren tot de nok toe gevuld, groot en klein genoot van alle woordgrapjes en onverwachte ontwikkelingen rondom de supermarkt “Gewoon super”.  Het leek alsof de tijd daar stil heeft gestaan of had dit toch ook iets te maken met de oude klok aan de muur? 

Schoolhandbal

28-03-2019

De jongens en de meiden van de Vijverstee waren de winnaars van het schoolhandbaltoernooi in Vries. Ze zijn door naar de volgende ronde voor het Drents kampioenschap. Deze wedstijden vinden plaats op 13 april in sporthal de Kamp.

Sinterklaas

07-12-2018
Woensdag 5 december was sinterklaas op school gekomen. Op het plein lag een groot kruis voor de luchtballon van sinterklaas. Maar sinterklaas was in het weiland van de een boer beland. Gelukkig was de boer thuis, en wou de boer ze wel even naar school brengen. Iedereen keek de lucht in, en toen hoorden we een trekker aankomen met op de aanhanger sinterklaas en z'n pieten. Piet had de kaart op zijn kop. Toen sint en de pieten op het schoolplein waren gingen wij zingen voor sinterklaas onder begeleiding van onze muziek juf Minka. We zongen de sint medley. De surprises waren ook heel mooi. Het was een geslaagde dag


Jamie en Rosalie uit groep 8

Afsluiting Kinderboekenweek

12-10-2018
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben de kinderen uit de bovenbouw voorgelezen bij de jongere kinderen. De kleuters hadden zelf hun lievelingsboek gekozen. In groep 3 werden er eigen verhalen bedacht en geschreven, met hulp van groep 8. Het was erg gezellig en de kinderen konden elkaar goed helpen.

Remwegdemonstratie voor groep 4 t/m 8

03-10-2018
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben woensdagmorgen gekeken naar een remweg demonstratie. Het Verkeersveiligheidsteam (VVT) van de Vijverstee heeft dit georganiseerd i.s.m. Veilig Verkeer Nederland.
De kinderen hebben gezien hoe lang het duurt voordat een auto stilstaat als deze met 30 of 50 kilometer per uur rijdt. Dat was af en toe best even schrikken.
Zie voor meer foto's het fotoalbum.