emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Groep 8

Wie zijn wij?Wij zijn Resa Boersma en Irene de Wit. Maandag, dinsdag en woensdag staat Irene voor de groep en donderdag en vrijdag Resa. Groep 8 bestaat uit 28 enthousiaste leerlingen.

Wat leren wij?
Eigen verantwoordelijkheid op alle gebieden.
Starten van de dag:
Het dagprogramma en bordwerk (korte herhaling van lesstof) staan op het bord. Ieder kind pakt bij binnenkomst zijn eigen laatje uit de daarvoor bestemde kast en verzamelt zijn eigen boeken en schriften, nodig voor de ochtend.
Werken:
We werken samen, alleen of aan de instructietafel. Het ene kind heeft meer instructie nodig dan het andere. Kinderen bepalen mede wat voor hen de fijnste manier van werken is.
Werken buiten de klas:
De kinderen kunnen ook op het leerplein of buiten werken.
Nakijken van het eigen werk:
Kinderen kijken hun eigen werk na en bekijken hun fouten. Ze letten onder meer op slordigheid en onzorgvuldigheid en kunnen aangeven of ze extra hulp nodig hebben.
Samenwerken:
Op school wordt veel aandacht besteed aan het samenwerken en dit jaar starten we met het IPC ( International Primary Curriculum). Alle zaakvakken worden geïntegreerd en in projectvorm aangeboden.
Groepsbespreking:
Een paar maal per schooljaar hebben de leerkrachten een groepsbespreking met Aleid, de Intern Begeleider. De groep wordt besproken en hier kunnen weer leerling besprekingen uit voortkomen. Als een kind extra zorg nodig heeft, wordt dit met ouders besproken.
Oudergesprekken:
In het begin van het jaar is er voor alle ouders een omgekeerd oudergesprek. De leerkrachten willen in dat gesprek graag van de ouders zo veel mogelijk informatie over hun kind verkrijgen. Na de citotoetsen volgen dan nog 2 oudergesprekken in februari en juni, waarbij de
kinderen ook worden uitgenodigd (om het kind mede verantwoordelijk te maken voor zijn/haar eigen leerproces).
Extra ondersteuning:
Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning van de onderwijsassistent. Dit vindt buiten de groep plaats. Kinderen die meer aan kunnen, werken met onderdelen van "levelwerk". Enkele kinderen volgen het complete aanbod van levelwerk.
Kanjertraining:
In groep 8 besteden we, net als de andere groepen, aandacht aan het sociale gedrag van de kinderen d.m.v. kanjerlessen. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen gedrag en het gedrag van een ander d.m.v. gekleurde petten. Ze leren o.a. hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen door in bepaalde situaties ‘een andere kleur pet op te zetten’. Naast de schoolregels zijn er door de kinderen groepsregels opgesteld, waar we ons binnen de groep allemaal aan houden.

Groepsnieuws

Afsluiting Kinderboekenweek

12-10-2018
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben de kinderen uit de bovenbouw voorgelezen bij de jongere kinderen. De kleuters hadden zelf hun lievelingsboek gekozen. In groep 3 werden er eigen verhalen bedacht en geschreven, met hulp van groep 8. Het was erg gezellig en de kinderen konden elkaar goed helpen.

Remwegdemonstratie voor groep 4 t/m 8

03-10-2018
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben woensdagmorgen gekeken naar een remweg demonstratie. Het Verkeersveiligheidsteam (VVT) van de Vijverstee heeft dit georganiseerd i.s.m. Veilig Verkeer Nederland.
De kinderen hebben gezien hoe lang het duurt voordat een auto stilstaat als deze met 30 of 50 kilometer per uur rijdt. Dat was af en toe best even schrikken.
Zie voor meer foto's het fotoalbum.

Dichter in groep 8

13-09-2018
Donderdagmorgen 13 september kwam Kasper Peters bij ons in de klas. Het was al de derde keer dat deze beroemde dichter bij ons in de klas kwam en de sfeer zat er dan ook meteen weer goed in. 

Kasper leert ons hoe we een gedicht moeten maken. Hoe we de bijzondere ingrediënten voor een gedicht moeten verzamelen. Welke dagdromen kunnen we in een gedicht gebruiken en hoe kunnen onze zintuigen ons daarbij helpen? Het mooiste speelgoed is volgens Kasper dan ook “Taal”. We kunnen bij het maken van een gedicht geen fouten maken want “spelen met woorden” is altijd goed. 
Aan deze dicht les is een museumbezoek gekoppeld en het is de bedoeling dat we maandag 17 september naar museum de Buitenplaats gaan in Eelde. Dan gaan we echt een eigen gedicht maken.