We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Kanjertraining

Wij zijn een Kanjerschool!
De Vijverstee is een kanjerschool. Een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen. Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen binnen de school op een goede manier met elkaar om gaat. Dat gaat echter niet vanzelf, gelukkig is het wel te leren. Alle leerlingen krijgen daarom bij ons de kanjertraining en proberen zich zo goed mogelijk als een KANJER te gedragen!
De Kanjermethode is een krachtige lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. Alle leerkrachten zijn geschoold om de kanjerlessen te geven. In iedere groep worden wekelijks lessen van de kanjertraining gegeven. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen.
 
Bij de Kanjertraining staan de volgende Kanjer afspraken centraal:
 
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
We lachen elkaar niet uit
Je bent niet zielig
 
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren.Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we je een drager van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een KANJER.
 
Voor meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl.Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerkracht of met onze kanjer co√∂rdinator Resa Boersma.
 
Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo.
Ik luister wel naar kritiek.
 
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Doet iemand vervelend tegen mij,
dan haal ik mijn schouders op.
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer,
want ik ben een kanjer.