We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Missie en visie

Wat is ons schoolklimaat? 
De Vijverstee is een openbare school. Een openbare school is een school waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. 
Pedagogische afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders is daarbij van belang. Wij streven er naar een omgeving te creëren waarin ieder­een zich, binnen zijn of haar mogelijkheden of prestaties, kan ontwikkelen.
Onze school is een plek waar vertrouwen de basis vormt voor uitdagend- en innovatief onderwijs.
 
Wat is onze visie op leren?

Als wij kijken naar de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, dan kunnen wij stellen dat tachtig procent van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later terecht zullen komen in banen waarvan wij nu nog niet weten hoe die eruit zullen gaan zien.
Dit betekent, dat wij ook nog niet exact kunnen weten welke kennis, vaardigheden en attitudes voor de toekomstige banen nodig zijn. Toch zullen wij onze leerlingen moeten opleiden voor later, voor een samenleving waarin zij op volwaardige wijze kunnen participeren.

Uit onderzoek blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt in benodigde vaardigheden. Deze vaardigheden worden ook wel 21st century skills genoemd.
Hieronder vallen vaardigheden als:
· Creativiteit; het kunnen bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.
· Kritisch denken; kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of mening.
· Probleemoplossend vermogen; (h)erkennen van een probleem of tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.
· Communiceren; effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
· Samenwerken; gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullenen ondersteunen.
· Digitale geletterdheid; effectief en efficiënt gebruik maken van ICT middelen.
· Sociale en culturele vaardigheden; effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
· Zelfregulering; realiseren van doelgericht en passend gedrag

Wij zetten deze 21st century skills  in om onze doelstelling binnen ons onderwijs te realiseren.

Wat zijn onze kernwaarden?
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • uitdaging
  • betrokkenheid
Het vernieuwingsproces is doorlopend aan veranderingen onderhevig. Wij willen ons onderwijs graag aanpassen aan deze veranderingen. Het team is daarom bezig met de vraag hoe wij onze lessen het beste vorm kunnen geven, zodat deze aansluiten bij de vernieuwingen.