emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Oud papier

Hieronder treft u de data aan waarop wij het oud papier komen ophalen. Wij verzoeken u het papiernetjes gebundeld/ingepakt zichtbaar langs de weg te plaatsen.
We beginnen in principe na 18.30 uur.

Ophaalrooster 2017-2018
Maandag 2 oktober 2017
Maandag 6 november 2017
Maandag 4 december 2017
Maandag 8 januari 2018
Maandag 5 februari 2018
Maandag 5 maart 2018
Maandag 9 april 2018
Maandag 14 mei 2018
Maandag 11 juni 2018
Maandag  9 juli 2018
Maandag 10 sept 2018
Oudpapier

21-02-2018
Op 5 maart a.s. wordt het oud papier weer opgehaald.

uitslag social media

20-02-2018
Klik hier voor het pdf-bestand

Volgen voortgang verbouw

17-01-2018
Achter de muren wordt druk gesloopt en weer opgebouwd.
Van Wijnen heeft een app gemaakt waarop de vorderingen van de verbouw goed zijn te volgen. Het project staat vanaf vandaag online in de Van Wijnen VR app! Als een van de eerste projecten waarbij we de verbouw echt gaan volgen.
Deze app is te vinden in de Playstore (Android) en Appstore(OS) (even zoeken op Van Wijnen VR)
Downloaden, installeren, even scrollen naar De Vijverstee en (mee)kijken maar!
Wanneer er nieuwe content wordt geplaatst zal de app hiervan een melding geven.
 

Cito toetsperiode

16-01-2018
Eind januari, begin februari is de periode van de Cito midden-toetsen. In deze periode worden in bijna alle groepen de midden-toetsen afgenomen (rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat). Deze midden-toetsen geven ons een beeld van hoe de kinderen en de groepen ervoor staan. Wij kunnen de resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde. U wordt na de toetsperiode uiteraard op de hoogte gesteld van de behaalde resultaten van uw kind.

Inzet personeel/vervanging na de kerstvakantie

21-12-2017
Vries, 21 december 2017

Beste ouders, 

In de afgelopen twee maanden hebben twee leerkrachten in groep 2, Liesbeth Schomaker (maandag, dinsdag, woensdag) en Inge Kuipers Munneke (donderdag, vrijdag), de kleutergroep van de juffen Ank en Marian overgenomen.
Wij hadden gehoopt op een voorspoedige terugkeer van Juf Ank en juf Marian, maar zij hebben beide aangegeven dat zij nog langere tijd nodig hebben om te herstellen. 
Elke groep heeft rust en stabiliteit nodig. Dit bleek in groep 2 door de inval lastig te realiseren. Daarom hebben we besloten één leerkracht voor de groep te plaatsen. Juf Els (heeft veel ervaring met kleuters en Kleuterplein) gaat na de kerstvakantie de groep overnemen.

Dit heeft echter wel consequenties voor groep 0-1 en de zorgleerlingen in groep 3/4.

Inmiddels hebben wij een enthousiaste kleuterjuf in de persoon van Marieke Gaaikema van Vloten gevonden. Zij gaat op donderdag en vrijdag samen met juf Johanna in groep 0-1 werken.

In groep 3/4 heeft de inval-juf, Vanessa Hoogland, ervan afgezien om langer in deze groep te willen werken. Deze ene dag in de week wordt nu ingevuld door Sanne van Beilen - Bertram.

Voor de begeleiding van de zorgleerlingen op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend hebben we Marijke van der Molen bereid gevonden. Zij heeft werkervaring in het speciaal onderwijs.

Meester Kees van der Veen is sinds 23 november werkzaam in groep 8.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gerda Bieleveld
Geert Speelman