emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Voortgang vernieuwbouw

Oudpapier

21-02-2018
Op 5 maart a.s. wordt het oud papier weer opgehaald.

uitslag social media

20-02-2018
Klik hier voor het pdf-bestand

Volgen voortgang verbouw

17-01-2018
Achter de muren wordt druk gesloopt en weer opgebouwd.
Van Wijnen heeft een app gemaakt waarop de vorderingen van de verbouw goed zijn te volgen. Het project staat vanaf vandaag online in de Van Wijnen VR app! Als een van de eerste projecten waarbij we de verbouw echt gaan volgen.
Deze app is te vinden in de Playstore (Android) en Appstore(OS) (even zoeken op Van Wijnen VR)
Downloaden, installeren, even scrollen naar De Vijverstee en (mee)kijken maar!
Wanneer er nieuwe content wordt geplaatst zal de app hiervan een melding geven.
 

Cito toetsperiode

16-01-2018
Eind januari, begin februari is de periode van de Cito midden-toetsen. In deze periode worden in bijna alle groepen de midden-toetsen afgenomen (rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat). Deze midden-toetsen geven ons een beeld van hoe de kinderen en de groepen ervoor staan. Wij kunnen de resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde. U wordt na de toetsperiode uiteraard op de hoogte gesteld van de behaalde resultaten van uw kind.

Inzet personeel/vervanging na de kerstvakantie

21-12-2017
Vries, 21 december 2017

Beste ouders, 

In de afgelopen twee maanden hebben twee leerkrachten in groep 2, Liesbeth Schomaker (maandag, dinsdag, woensdag) en Inge Kuipers Munneke (donderdag, vrijdag), de kleutergroep van de juffen Ank en Marian overgenomen.
Wij hadden gehoopt op een voorspoedige terugkeer van Juf Ank en juf Marian, maar zij hebben beide aangegeven dat zij nog langere tijd nodig hebben om te herstellen. 
Elke groep heeft rust en stabiliteit nodig. Dit bleek in groep 2 door de inval lastig te realiseren. Daarom hebben we besloten één leerkracht voor de groep te plaatsen. Juf Els (heeft veel ervaring met kleuters en Kleuterplein) gaat na de kerstvakantie de groep overnemen.

Dit heeft echter wel consequenties voor groep 0-1 en de zorgleerlingen in groep 3/4.

Inmiddels hebben wij een enthousiaste kleuterjuf in de persoon van Marieke Gaaikema van Vloten gevonden. Zij gaat op donderdag en vrijdag samen met juf Johanna in groep 0-1 werken.

In groep 3/4 heeft de inval-juf, Vanessa Hoogland, ervan afgezien om langer in deze groep te willen werken. Deze ene dag in de week wordt nu ingevuld door Sanne van Beilen - Bertram.

Voor de begeleiding van de zorgleerlingen op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend hebben we Marijke van der Molen bereid gevonden. Zij heeft werkervaring in het speciaal onderwijs.

Meester Kees van der Veen is sinds 23 november werkzaam in groep 8.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gerda Bieleveld
Geert Speelman

Oudpapier 8 januari 2018

21-12-2017

Het oud papier wordt weer opgehaald op maandag 8 januari 2018

Kerstdiner op de Vijverstee

19-12-2017
Op donderdagavond 21 december is het kerstdiner. Alle kinderen eten in hun eigen klas. Zoals u in de kerstnieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn de tijden als volgt:
Groep 1 t/m 5 van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Groep 6 t/m 8 van 17.40 uur tot 18.45 uur.
Iedereen neemt een eigen bord, beker en bestek mee.
Op vrijdag 22 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Officiële start vernieuwbouw OBS De Vijverstee

15-12-2017
Donderdag 14 december vond de officiële start van de vernieuwbouw van OBS De Vijverstee plaats.
Onder ruime belangstelling van ouders, omwonenden en alle leerlingen van OBS De Vijverstee, vond de ondertekening plaats van de opdracht tot verbouw tussen de aannemer van Wijnen en Sussanne de Wit (algemeen directeur) van Stichting Baasis.
Vervolgens werd het bouwbord door twee leerlingen van de school onthuld.
Voor deze gelegenheid droegen alle leerlingen een prachtige bouwhelm.

Sinterklaas op De Vijverstee

05-12-2017

De Sint bracht natuurlijk ook een bezoek aan de Vijverstee op 5 december. Om de aankomst van Sint te vieren liepen de kinderen van groep 6,7 en 8 eerst van de Kamp richting de Fledders. Maar toen ze net op pad gingen, kwamen ze een luid toeterende vrachtauto tegen, met daarin de Sint en zijn Pieten. Ze zijn voor de vrachtwagen aan gelopen richting de school. Daar stonden de kinderen van groep 1 t/m 5 al te wachten. Met alle kinderen van de school werd er een mooi lied gezongen en daarna werd het feest in de klassen verder gevierd.  

Schoolfruit

13-11-2017
De Vijverstee doet mee aan EU-schoolfruit. Onze schoolfruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Meer informatie staat in het Vijverblad van 7 november.